Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ô tô A chạy thẳng về hướng Tây với vận tốc 40 km/h . Ô tô B chạy thẳng về hướng Bắc với vận tốc 60 km/h. Hãy xác định vận tốc của ô tô B đối với người ngồi trên ô tô A.

Ô tô A chạy thẳng về hướng Tây với vận tốc 40 km/h . Ô tô B chạy thẳng về hướng Bắc với vận tốc 60 km/h. Hãy xác định vận tốc của ô tô B đối với người ngồi trên ô tô A.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn trục tọa độ gắn với mặt đất có trục Ox theo hướng Tây – Đông, Trục Oy theo hướng Nam-Bắc. Vecto vận tốc của xe A có các tọa độ là ; vecto vận tốc của xe B có các tọa độ là Vận tốc của xe B đối với xe A được tính theo công thức cộng vận tốc như sau: Vậy, vận tốc có các tọa độ sau: = (40;60) Dễ dàng tính được độ lớn của và phương, chiều của nó Kết quả là , hướng Đông - Bắc làm một góc so với hướng Đông

Chọn trục tọa độ gắn với mặt đất có trục Ox theo hướng Tây – Đông, Trục Oy theo hướng Nam-Bắc. Vecto vận tốc của xe A có các tọa độ làv with rightwards arrow on top subscript A O end subscript equals left parenthesis negative 40 semicolon 0 right parenthesis; vecto vận tốc của xe B có các tọa độ làv with rightwards arrow on top subscript B O end subscript equals left parenthesis 0 semicolon 60 right parenthesis

Vận tốcspace v with rightwards arrow on top subscript B A end subscript của xe B đối với xe A được tính theo công thức cộng vận tốc như sau:v with rightwards arrow on top subscript B A end subscript equals v with rightwards arrow on top subscript B O end subscript plus v with rightwards arrow on top subscript O A end subscript T a space c ó colon space v with rightwards arrow on top subscript A O end subscript equals negative v with rightwards arrow on top subscript A O end subscript equals left parenthesis 40 semicolon 0 right parenthesis

Vậy, vận tốc v with rightwards arrow on top subscript B A end subscript spacecó các tọa độ sau:

v with rightwards arrow on top subscript B A end subscript space equals left parenthesis 40 semicolon 60 right parenthesis= (40;60) 

Dễ dàng tính được độ lớn của v subscript B A end subscript và phương, chiều của nó
Kết quả là v subscript B A end subscript equals 72 comma 11 k m divided by h, hướng Đông - Bắc làm một góc 56 comma 3 degree so với hướng Đông

33

Câu hỏi tương tự

Một ô tô chạy trên một đường thẳng với vận tốc 25 m/s. Hai giây sau, vận tốc của xe là 20 m/s. Hỏi gia tốc trung bình của xe trong khoảng thời gian đó bằng bao nhiêu?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG