Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Để phương trình: x 2 − 2 m x + m 2 = 1 có nghiệm x ∈ ( − 2 , 4 ) , các giá trị thích hợp của tham số m là:

Để phương trình:  có nghiệm , các giá trị thích hợp của tham số m là: 

  1. - 1 < m < 3

  2. - 1 < m < 1 

  3. 0 < m < 2

  4. 1 < m < 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.- 1 &lt; m &lt; 3

ĐÁP ÁN A. - 1 < m < 3

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Tìm a để f(x) liên tục tại x=0.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG