Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Để phương trình có hai nghiệm thực phân biệt thì

Để phương trình 4 to the power of x space minus space 3.2 to the power of x plus 1 end exponent space plus space m space equals space 0 có hai nghiệm thực phân biệt thì

  1. 0 < m < 9

  2. 0 < m < 3

  3. m < 9

  4. m < 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt Phương trình trở thành : (1) Phương trình có 2 nghiệm x phân biệt phương trình (1) có 2 nghiệm t &gt; 0 phân biệt Thử m = 0 t = 0 và 6 ( loại đáp án C,D do chứa m = 0 ) Thử m = 5 t = 1 và 5 ( thỏa mãn ) A

Đặt t space equals space 2 to the power of x space left parenthesis t greater than 0 right parenthesis

Phương trình trở thành : (1)

Phương trình có 2 nghiệm x phân biệt left right double arrowphương trình (1) có 2 nghiệm t > 0 phân biệt

Thử m = 0 rightwards double arrow t = 0 và 6 ( loại đáp án C,D do chứa m = 0 )

Thử m = 5 rightwards double arrow t = 1 và 5 ( thỏa mãn ) rightwards double arrow A

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có đạo hàm là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG