Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Áp suất không khí P(đo bằng milimet thủy ngân, kí hiệu là mmHg) suy giảm mũ so với độ cao x(đo bằng mét), tức là Pgiảm theo công thức , với là áp suất ở mức nước biển (x=0), ilà hệ số suy giảm. Biết rằng ở độ cao 1000máp suất của không khí là 672,71 (mmHg). Hỏi áp suất không khí là ở độ cao bao nhiêu?

Áp suất không khí P (đo bằng milimet thủy ngân, kí hiệu là mmHg) suy giảm mũ so với độ cao x(đo bằng mét), tức là P giảm theo công thức P equals P subscript o. e to the power of x i end exponent, với P subscript 0 equals 760 left parenthesis m m H g right parenthesis là áp suất ở mức nước biển (x=0), i là hệ số suy giảm. Biết rằng ở độ cao 1000m áp suất của không khí là 672,71 (mmHg). Hỏi áp suất không khí là fraction numerator 672 comma 71 cubed over denominator 760 squared end fraction left parenthesis m m H g right parenthesis ở độ cao bao nhiêu?

  1. 5000m

  2. 2000m

  3. 3000m

  4. 4000m

H. Tran

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C vì: Đặt , , , : là độ cao tương ứng với . Ta có: . .

Chọn C vì:

Đặt , , , :

là độ cao tương ứng với .

Ta có: .

.

1

Câu hỏi tương tự

Ông An muốn sở hữu khoản tiền 20.000.000 đồng vào ngày 10/7/2018ở một tài khoản với lãi suất năm 6,05%/ năm. Hỏi ông An đã đầu tư tối thiểu bao nhiêu tiền trên tài khoản này vào ngày 10/7/2013 để được...

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG