Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Để đo vận tốc của viên đạn, ta dùng con lắc thử đạn. Đó là một bao cát có khối lượng M treo ở đầu một sợi đây dài (Hình vẽ). Viên đạn khối lượng m có vận tốc V o chui vào bao cát và sẽ nằm yên. Sau đó bao cát cùng viên đạn sẽ lệch khỏi vị trí câm bằng và dây treo sẽ lệch với phương thẳng đứng góc . Tính vận tốc của viên đạn. Áp dụng số: M=10kg; m=100g; l = 1m; .

Để đo vận tốc của viên đạn, ta dùng con lắc thử đạn. Đó là một bao cát có khối lượng M treo ở đầu một sợi đây dài italic l (Hình vẽ). Viên đạn khối lượng m có vận tốc Vo chui vào bao cát và sẽ nằm yên. Sau đó bao cát cùng viên đạn sẽ lệch khỏi vị trí câm bằng và dây treo sẽ lệch với phương thẳng đứng góc alpha. Tính vận tốc của viên đạn.

Áp dụng số: M=10kg; m=100g; = 1m; alpha equals 60 degree

.

P. Trần

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

5

Câu hỏi tương tự

Một búa máy có khối lượng 500kg có trọng tâm nằm cách mặt đất 3m. a. xác định thế năng trọng trường của búa nếu chọn gốc tọa độ ở mặt đất. b. khi búa đóng cọc trọng tâmcủa nó hạ xuống tới độ cao...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG