Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Để đo độ sâu của một hồ bơi , bạn Nam đã cầm một ống nghiệm hình trụ có chia độ rồi lặn xuống đáy hồ .Sau khi lặn, bạn ấy đã tính ra độ sâu cần tìm . Theo em , bạn Nam đã làm cách nào ? Giải thích .

Để đo độ sâu của một hồ bơi , bạn Nam đã cầm một ống nghiệm hình trụ có chia độ rồi lặn xuống đáy hồ .Sau khi lặn, bạn ấy đã tính ra độ sâu cần tìm .

Theo em , bạn Nam đã làm cách nào ? Giải thích .

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Có thể bạn Nam đã vận dụng định luật Bôi-lơ- Ma-ri-ốt để đo độ sâu . Đầu tiên bạn Nam úp ống nghiệm thẳng đứng , sau đó lặn xuống đáy hồ mà vẫn giữ nguyên tư thế của ống nghiệm .Ghi nhớ mực nước dâng lên trong ống nghiệm khi ở đáy hồ .Áp dụng định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt cho khối khí trong ống nghiệm sẽ tính được độ sâu của hồ (coi như đẳng nhiệt ). Trong đó đã biết: p 0 : áp suất khí quyển ; ρ: khối lượng riêng của nước ; g: gia tốc rơi tự do ; l: độ dài của ống nghiệm ( cũng là độ dài ban đầu của khối khí trong ống nghiệm ); l':độ dài của khối khí trong ống nghiệm lúc ở đáy hồ .

Có thể bạn Nam đã vận dụng định luật Bôi-lơ- Ma-ri-ốt để đo độ sâu .

Đầu tiên bạn Nam úp ống nghiệm thẳng đứng , sau đó lặn xuống đáy hồ mà vẫn giữ nguyên tư thế của ống nghiệm .Ghi nhớ mực nước dâng lên trong ống nghiệm khi ở đáy hồ .Áp dụng định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt cho khối khí trong ống nghiệm sẽ tính được độ sâu của hồ (coi như đẳng nhiệt ).

Trong đó đã biết:

p0: áp suất khí quyển ;

ρ: khối lượng riêng của nước ;

g: gia tốc rơi tự do ;

l: độ dài của ống nghiệm ( cũng là độ dài ban đầu của khối khí trong ống nghiệm );

l':độ dài của khối khí trong ống nghiệm lúc ở đáy hồ .

8

Câu hỏi tương tự

Thả một hạt muối ăn vào một bình nước , sau một thời gian các phân tử muối phân bố đều trong toàn thể tích nước. Hãy giải thích hiện tượng.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG