Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số y = log 2 (x 2 -lnx) có dạng Khi đó giá trị của a là:

Đạo hàm của hàm số y = log2(x2 -lnx) có dạng fraction numerator negative 1 plus a x squared over denominator x cubed ln 2 minus x ln x ln 2 end fractionKhi đó giá trị của a là:
 

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhấtcủa hàm số y=x 6 +4(1-x 2 ) 3 trên đoạn [-1;1]

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG