Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số y= cos2xsinx -cotxlà:

Đạo hàm của hàm số y= cos2xsinx - cotx là:    

  1. 2 sin 2 x cos x plus fraction numerator 1 over denominator sin squared x end fraction

  2. negative 2 sin 2 x sin x plus cos x cos 2 x plus fraction numerator 1 over denominator sin squared x end fraction

  3. 2 sin 2 x cos x minus fraction numerator 1 over denominator sin squared x end fraction

  4. negative 2 sin 2 x cos x plus cos x cos 2 x minus fraction numerator 1 over denominator sin squared x end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho dãy số: Giá trị của là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG