Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số y = 5 x + 2017 là :

Đạo hàm của hàm số y = 5x + 2017 là :
 

  1. y' = 

  2. y' = 5x.ln5

  3. y' = 

  4. y' = 5x

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do (5 x )'= 5 x .ln5 là mệnh đề đúng

Do (5x)' = 5x.ln5 là mệnh đề đúng

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) xác định trên R \ { 0 } và có bảng biến thiên như hình vẽ Số nghiệm của phương trình 3 ∣ f ( 2 x − 1 ) ∣ − 10 = 0 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG