Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số y = 13 x là :

Đạo hàm của hàm số y = 13x là :

  1. y' = x.13x-1

  2. y' = 13x.ln13

  3. y' = 13x

  4. y' = fraction numerator 13 to the power of x over denominator ln 13 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải các bất Phương trình sau: a) x 4 < 3 b) x 11 ≥ 7 c) x 10 > 2 d) x 3 ≤ 5

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG