Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số là

Đạo hàm của hàm số y equals 1 over 2 to the power of 3 x plus cos x end exponent là

  1. fraction numerator sin x minus 3 over denominator 2 to the power of 3 x plus cos x end exponent end fraction ln 2

  2. fraction numerator negative sin x plus 3 over denominator 2 to the power of 3 x plus cos x end exponent end fraction ln 2

  3. fraction numerator cos x minus 3 over denominator 2 to the power of 3 x plus cos x end exponent end fraction ln 2

  4. fraction numerator c o s x plus 3 over denominator 2 to the power of 3 x plus cos x end exponent end fraction ln 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = 2 x 2 + 1 . Trong các khẳng đinh sau, khẳng định nào đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG