Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số là:

Đạo hàm của hàm số  là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính đạo hàm của hàm số .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG