Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số là

Đạo hàm của hàm số y equals 3 to the power of x là

  1. y apostrophe equals fraction numerator negative 3 to the power of x over denominator ln 3 end fraction

  2. y apostrophe equals negative 3 to the power of x ln 3

  3. y apostrophe equals 3 to the power of x ln 3

  4. y apostrophe equals fraction numerator 3 to the power of x over denominator ln 3 end fraction

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có: y equals 3 to the power of x rightwards double arrow y apostrophe equals 3 to the power of x ln 3

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng để hàm số sau có tập xác định là

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG