Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số y = lo g 3 ​ ( 1 − 5 x ) là

Đạo hàm của hàm số

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: y = lo g 3 ​ ( 1 − 5 x ) ⇒ y ′ = ( 1 − 5 x ) ln 3 ( 1 − 5 x ) ′ ​ = ( 1 − 5 x ) ln 3 − 5 ​

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có độ dài cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng h. Thể tích V của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đó là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG