Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số là

Đạo hàm của hàm số  là

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có

Ta có

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả giá trị để biểu thức có nghĩa.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG