Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số y = sin ( x ) là

Đạo hàm của hàm số  là
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y ′ = ( sin ( x ) ) ′ ⇒ y ′ = cos ( x )

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x − 2 x + 3 ​ . Mệnh đề nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG