Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số là:

Đạo hàm của hàm số y equals 3 square root of fraction numerator 1 plus x cubed over denominator 1 minus x cubed end fraction end root là:

  1. 2 x cube root of fraction numerator left parenthesis 1 minus x cubed right parenthesis to the power of 4 over denominator left parenthesis 1 plus x cubed right parenthesis end fraction end root

  2. 2 x squared cube root of fraction numerator left parenthesis 1 minus x cubed right parenthesis cubed over denominator left parenthesis 1 plus x cubed right parenthesis end fraction end root

  3. 2 x squared cube root of left parenthesis 1 minus x cubed right parenthesis to the power of negative 4 end exponent over left parenthesis 1 plus x cubed right parenthesis squared end root

  4. 2 x cube root of fraction numerator left parenthesis 1 minus x cubed right parenthesis to the power of negative 3 end exponent over denominator left parenthesis 1 plus x cubed right parenthesis end fraction end root

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chópS.ABCDcó đáyABCDlà hình vuông cạnh a 3 ​ ,SAvuông góc với mặt phẳng đáy vàSA=a. Khoảng cách từ điểmAđến mặt phẳng(SBC)bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG