Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số là

Đạo hàm của hàm số  là

  1. .

  2. .

  3. .      

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có .

Ta có .

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG