Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số là:

Đạo hàm của hàm số y equals fraction numerator x minus 1 over denominator 2 to the power of 3 x plus 1 end exponent end fraction là:

  1. 1 over 2 to the power of 3 x plus 1 end exponent left parenthesis negative 3 x ln 2 plus 1 plus 3 ln 2 right parenthesis

  2. 1 over 2 to the power of 3 x plus 1 end exponent left parenthesis 3 x ln 2 minus 1 plus 3 ln 2 right parenthesis

  3. 1 over 2 to the power of 3 x plus 1 end exponent left parenthesis 3 x ln 2 plus 1 minus 3 ln 2 right parenthesis

  4. 1 over 2 to the power of 3 x plus 1 end exponent left parenthesis negative 3 x ln 2 plus 1 minus 3 ln 2 right parenthesis

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho . Tính giá trị của biểu thức theo và

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG