Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số là:

Đạo hàm của hàm số y equals log subscript square root of 2 end subscript vertical line 3 x minus 1 vertical line là:

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Điều kiện: 3 x − 1  = 0

Chọn C.
Điều kiện:
y equals log subscript square root of 2 end subscript vertical line 3 x minus 1 vertical line rightwards double arrow y to the power of apostrophe equals fraction numerator left parenthesis 3 x minus 1 right parenthesis to the power of apostrophe over denominator left parenthesis 3 x minus 1 right parenthesis ln square root of 2 end fraction equals fraction numerator 3 over denominator left parenthesis 3 x minus 1 right parenthesis ln square root of 2 end fraction equals fraction numerator 6 over denominator left parenthesis 3 x minus 1 right parenthesis ln 2 end fraction.

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG