Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số là

Đạo hàm của hàm số y equals x left parenthesis 1 plus e to the power of x plus ln x right parenthesis là

  1. ex(x+1) + lnx + 1

  2. xex + lnx + 2

  3. ex(x+2) + lnx + 1

  4. ex(x+1) + lnx + 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tỉ lệ tăng dân số hàng năm của Nhật là 0,2%. Năm 1998, dân số của Nhật là 125932000. Vào năm nào dân số của Nhật sẽ là 140000000 ? ( Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG