Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số có dạng khi đó a.b có giá trị là:

Đạo hàm của hàm số y equals x over 2 to the power of x minus ln x end exponent có dạng 2 to the power of ln x minus x end exponent left parenthesis negative x ln 2 plus a plus b ln 2 right parenthesis khi đó a.b có giá trị là:

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. -1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình lo g 3 ​ ( 2 x − 1 ) = lo g 3 ​ ( x − 2 ) có bao nhiêu nghiệm

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG