Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đạo hàm của hàm số bằng

Đạo hàm của hàm số y equals fraction numerator x plus 1 over denominator 4 to the power of x end fractionbằng 

  1. y apostrophe equals fraction numerator 1 minus 2 left parenthesis x plus 1 right parenthesis ln 2 over denominator 2 to the power of 2 x end exponent end fraction

  2. y apostrophe equals fraction numerator 1 plus 2 left parenthesis x plus 1 right parenthesis ln 2 over denominator 2 to the power of 2 x end exponent end fraction

  3. y apostrophe equals fraction numerator 1 minus 2 left parenthesis x plus 1 right parenthesis ln 2 over denominator 4 to the power of 2 x end exponent end fraction

  4. y apostrophe equals fraction numerator 1 plus 2 left parenthesis x plus 1 right parenthesis ln 2 over denominator 4 to the power of 2 x end exponent end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cắt một hình trụ bằng mặt phẳng vuông góc mặt đáy, ta được thiết diện là một hình vuông có diện tích bằng . Biết khoảng cách từ tâm đáy hình trụ đến mặt phẳng bằng . Thể tích khối trụ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG