Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Định nghĩa phân thức đại số. Một đa thức có phải là một phân thức đại số không? Một số thực bất kì có phải là một phân thức đại số không?

Định nghĩa phân thức đại số. Một đa thức có phải là một phân thức đại số không? Một số thực bất kì có phải là một phân thức đại số không?

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- Định nghĩa phân thức đại số: Phân thức đại số (phân thức) là một biểu thức có dạng B A ​ . Trong đó A, B là những đa thức và B là đa thức khác 0. A là tử thức, B là mẫu thức. - Một đa thức được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1. - Một số thực a bất kì cũng là một phân thức đại số vì chúng có thể viết được dưới dạng B A ​ với A = a và B = 1.

- Định nghĩa phân thức đại số:

Phân thức đại số (phân thức) là một biểu thức có dạng  .

Trong đó A, B là những đa thức và B là đa thức khác 0. A là tử thức, B là mẫu thức.

- Một đa thức được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1.

- Một số thực a bất kì cũng là một phân thức đại số vì chúng có thể viết được dưới dạng  với A = a và B = 1.

1

Câu hỏi tương tự

TÌm giá trị lớn nhất của biểu thức ( x + 2004 ) 2 x + 2003 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG