Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đánh dấu x thích hợp vào ô trống. STT KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG SAI 1 Nếu AM + AB = MB thì điểm M nằm giữa A và B. 2 Nếu AM = MB thì M là trung điểm của AB. 3 Nếu điểm A không nằm giữa B và C thì tia AB và AC đối nhau. 4 Nếu điểm M thuộc đoạn AB thì M thuộc tia AB.

Đánh dấu x thích hợp vào ô trống.

 

STT KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG  SAI
1 Nếu AM + AB = MB thì điểm M nằm giữa A và B.    
2 Nếu AM = MBequals fraction numerator A B over denominator 2 end fraction thì M là trung điểm của AB.    
3 Nếu điểm A không nằm giữa B và C thì tia AB và AC đối nhau.    
4 Nếu điểm M thuộc đoạn AB thì M thuộc tia AB.    

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

STT KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG SAI 1 Nếu AM + AB = MB thì điểm M nằm giữa A và B. X 2 Nếu AM = MB thì M là trung điểm của AB. X 3 Nếu điểm A không nằm giữa B và C thì tia AB và AC đối nhau. X 4 Nếu điểm M thuộc đoạn AB thì M thuộc tia AB. X

STT KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG  SAI
1 Nếu AM + AB = MB thì điểm M nằm giữa A và B.   X
2 Nếu AM = MBequals fraction numerator A B over denominator 2 end fraction thì M là trung điểm của AB. X  
3 Nếu điểm A không nằm giữa B và C thì tia AB và AC đối nhau.   X
4 Nếu điểm M thuộc đoạn AB thì M thuộc tia AB. X  

1

Câu hỏi tương tự

Hai góc có tổng số đo bằng 90 o là hai góc A.Kề nhau ; B. Bù nhau ; C.Kề bù ; D. Phụ nhau

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG