Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x + 4 3 x ​ có phương trình là

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  có phương trình là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. x → + ∞ lim y ​ = x → − ∞ lim y ​ = 3 nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 3.

Chọn C. 

 nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 

3

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số: y = x − 1 x 2 + x + 2 ​ . Tìm trên đồ thị các điểm A để tiếp tuyến của đồ thị tại A vuông góc với đường thẳng đi qua A và qua tâm đôi xứng của đồ thị

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG