Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

đường thẳng y=2x-1 cắt đồ thị hàm số y=x 3 -5x 2 +5 tại mấy điểm?

đường thẳng y=2x-1 cắt đồ thị hàm số y=x3-5x2+5 tại mấy điểm?

  1. 2

  2. 1

  3. 3

  4. 4

R. Roboteacher166

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

xét pt hoành độ giao điểm ta có x 3 -5x 2 +5=2x-1 ⇔x 3 -5x 2 -2x+6=0 ⇔x=1;x=-1;x=6 do đóđường thẳng y=2x-1 cắt đồ thị hàm số y=x 3 -5x 2 +5 tại 3 điểm

xét pt hoành độ giao điểm ta có 

x3-5x2+5=2x-1

⇔x3-5x2-2x+6=0

⇔x=1;x=-1;x=6

do đó đường thẳng y=2x-1 cắt đồ thị hàm số y=x3-5x2+5 tại 3 điểm

1

Câu hỏi tương tự

Đặt ln 2 = a ; lo g 5 ​ 4 = b . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG