Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường thẳng và đồ thị hàm số có bao nhiêu giao điểm?

Đường thẳng y equals x minus 2 và đồ thị hàm số y equals fraction numerator 2 x squared plus x minus 4 over denominator x plus 2 end fraction có bao nhiêu giao điểm? 

  1. Ba giao điểm

  2. Hai giao điểm

  3. Một giao điểm

  4. Không có giao điểm

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng và đồ thị hàm số Vậy, đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt A(0;-2), B(-1;-3)

Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng và đồ thị hàm số

y equals fraction numerator 2 x squared plus x minus 4 over denominator x plus 2 end fraction equals x minus 2 space left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x to the power of 2 space end exponent plus x equals 0 end cell row cell x not equal to negative 2 end cell end table close left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 0 space rightwards double arrow y equals negative 2 end cell row cell x equals negative 1 space rightwards double arrow space y equals negative 3 end cell end table close

Vậy, đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt A(0;-2), B(-1;-3)

1

Câu hỏi tương tự

Công sai của cấp số cộng biết a 1 = 2; và tổng của 2016 số hạng đầu tiên là 8128512 là:...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG