Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x + 1 2 − x ​ ?

Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  ?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D

Đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ba ghế. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 nam và 3 nữ, ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG