Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường thẳng x = 3 là tiệm cận của đồ thị hàm số nào sau đây?

Đường thẳng  là tiệm cận của đồ thị hàm số nào sau đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì x → 3 + lim ​ x − 3 x + 1 ​ = + ∞ nên nhận đường thẳng x = 3 làm tiệm cận đứng.

Vì  nên nhận đường thẳng  làm tiệm cận đứng.
 

1

Câu hỏi tương tự

Một người gửi tiết kiệm số tiền 80 000 000 đồng với lãi suất là 6,9%/năm. Biết rằng tiền lãi hàng năm được nhập vào tiền gốc, hỏi sau đúng 5 năm người đó có rút được cả gốc và lãi số tiền gần với con ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG