Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đằng thức nào sai?

Đằng thức nào sai? 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 1 − cos x sin x + cos x − 1 ​ = sin x + cos x + 1 2 cos x ​

ĐÁP ÁN D. 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm mọi hàm số f : ( − 1 ; + ∞ ) → ( − 1 ; + ∞ ) thoả mãn hai điều kiện sau (1) f ( x = f ( y ) + x f ( y )) = y + f ( x ) + y f ( x ) ; ∀ x , y ∈ ( − 1 ; + ∞ ) (2) x f ( x ) ​ là hàm số tăng ng...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG