Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường dây điện thoại ngầm nối hai trạm A, B bỗng nhiên bị đứt. Dây dài 800m chôn trong lòng đất đồng chất. Hãy tính xác suất của sự kiện: Chỗ đứt cách A không quá 100m

Đường dây điện thoại ngầm nối hai trạm A, B bỗng nhiên bị đứt. Dây dài 800m chôn trong lòng đất đồng chất. Hãy tính xác suất của sự kiện: Chỗ đứt cách A không quá 100m 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Rõ ràng dây cóđứt tại một điểm bất kỳ trên đoạn thẳng AB, với khả năng như nhau, do đó có thể hiểu thị tập hợp mọi kếtcục đồng khả năng của phép thử bởi đoạn thẳng AB. Các kết cục thích hợp cho sự kiện chổ đứt cách A không quá q00m được biểu thị bởi đoạn AC. Do đó: P = 800 100 ​ = 8 1 ​

Rõ ràng dây có đứt tại một điểm bất kỳ trên đoạn thẳng AB, với khả năng như nhau, do đó có thể hiểu thị tập hợp mọi kết cục đồng khả năng của phép thử bởi đoạn thẳng AB. Các kết cục thích hợp cho sự kiện chổ đứt cách A không quá q00m được biểu thị bởi đoạn AC. Do đó:

1

Câu hỏi tương tự

Ba khẩu súng độc lập bắn vào 1 mục tiệu. Xác suất bắn trúng của k.1 là 0,7 , của k.2 là 0,8 và của k.3 là 0,5 . Mỗi khấu bắn 1 viên, tìm xác suất để:Có ít nhất 1 khẩu bắn trúng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG