Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào?

 Đường cong trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do bề lõm quay lên trên nên loại đáp án C. Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị nên loại đáp án D. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên đáp án đúng là A

Do bề lõm quay lên trên nên loại đáp án C.

Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị nên loại đáp án D.

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên đáp án đúng là A
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị hàm số như hình vẽ: Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG