Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ hình vẽ ta có: đồ thì hàm số đi qua điểm . Ngoài ra ta còn có thể thấy: đồ thị hàm số chính là đồ thị hàm số tịnh tiến qua bên phải hai đơn vị.

Từ hình vẽ ta có: đồ thì hàm số  đi qua điểm .

Ngoài ra ta còn có thể thấy: đồ thị hàm số  chính là đồ thị hàm số  tịnh tiến qua bên phải hai đơn vị.

4

Câu hỏi tương tự

Đạo hàm của hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG