Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của 1 trong 4 hàm số dưới đây, đó là hàm số nào?

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của 1 trong 4 hàm số dưới đây, đó là hàm số nào?

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Phương pháp: Dựa vào đồ thị hàm số nhận xét các đặc điểm của đồ thị rồi chọn đáp án đúng. Cách giải: Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số có TCĐ là x = − 1 v a ˋ TCN l a ˋ y = 2 ⇒ chọn C

Đáp án C

Phương pháp:
Dựa vào đồ thị hàm số nhận xét các đặc điểm của đồ thị rồi chọn đáp án đúng.
Cách giải:
Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số có TCĐ là chọn C
 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , một véctơ a = ( − 1 ; 2 ; 1 ) . Véctơ nào dưới đây cùng phương với véctơ a

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG