Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?


 

  1. y space equals space ln x

  2. y space equals space minus e to the power of x

  3. y space equals space open vertical bar ln x close vertical bar

  4. y space equals space e to the power of x

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số và luôn nằm phía trên trục Ox,hàm số luôn nằm phía dưới trục Ox, do đó loại B,C,D

Hàm số  y space equals space open vertical bar ln x close vertical bar và  y space equals space e to the power of x luôn nằm phía trên trục Ox, hàm số  y space equals space minus e to the power of x luôn nằm phía dưới trục Ox, do đó        loại B,C,D 

 

2

Câu hỏi tương tự

Giải và biện luận bất phương trình theo a: a x − 1 a x ​ > 1 − 2 a − x 1 + a − x ​ ( a > 0 , a # 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG