Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Dựa vào hình vẽ, nhận thấy đồ thị của hàm số có đường tiệm cận đứng x = 1 và đường tiệm cận ngang y = 1 nên chỉ có hàm số ở phương án B thỏa.

Đáp án B

Dựa vào hình vẽ, nhận thấy đồ thị của hàm số có đường tiệm cận đứng  và đường tiệm cận
ngang  nên chỉ có hàm số ở phương án B thỏa.
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ có cạnh bằng a, M và N là trung điểm của AC và B'C'. Khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và B'D' là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG