Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là x = 1 ; y = 1 nên ta chọn hàm số y = x − 1 x + 1 ​

Chọn B

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là  nên ta chọn hàm số 

1

Câu hỏi tương tự

Cho mặt cầu S(O;4)cố định. Hình nón (N)gọi là nội tiếp mặt cầu nếu hình nón (N)có đường tròn đáy và đỉnh thuộc mặt cầu S(O;4). Tính bán kính đáy r của (N)để khối nón (N)có thể tích lớn nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG