Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A,B,C,D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số  được liệt kê ở bốn phương án A,B,C,D  dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nhận thấy đồ thị hàm số ở hình vẽ có 2 điểm cực trị và { lim x → + ∞ ​ y = + ∞ lim x → − ∞ ​ y = − ∞ ​ nên hàm số là hàm bậc 3 có a > 0 Đáp án D

Nhận thấy đồ thị hàm số ở hình vẽ có 2 điểm cực trị và  nên hàm số là hàm bậc 3 có

Đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Cho m ộ t c ấ p s ố c ộ ng ( u n ​ ) v ớ i u 1 ​ = 3 1 ​ v à u 8 ​ = 26 . C ô ng sai c ủ a c ấ p s ố c ộ ng đã cho b ằ ng.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG