Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây?

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A - Đồ thị hàm số đi qua điểm ( 0 ; 1 ) loại B,D - Đây là đồ thị của hàm số đồng biến nên loại C

Chọn A

- Đồ thị hàm số đi qua điểm  loại B,D

- Đây là đồ thị của hàm số đồng biến nên loại C

1

Câu hỏi tương tự

Một tổ có 10 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh từ tổ đó để giữ hai chức vụ tổ trưởng và tổ phó.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG