Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong trong hình bên là của đồ thị hàm số nào dưới đây?

Đường cong trong hình bên là của đồ thị hàm số nào dưới đây?

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng A. y = − x 4 + 2 x 2 + 2 Ta thấy đồ thị hàm số ở hình bên là đồ thị hàm số trùng phương. Xét hàm số y = a x 4 + b x 2 + c .Dựa vào hình dạng cuả đồ thị hàm số suy ra a < 0mà đồ thị hàm số có 3 cực trị nên ab < 0 ⇒ b > 0 Do đó ta loại được đáp án B, C, D.

Đáp án đúng A. 

Ta thấy đồ thị hàm số ở hình bên là đồ thị hàm số trùng phương.

Xét hàm số . Dựa vào hình dạng cuả đồ thị hàm số suy ra a < 0 mà đồ thị hàm số có 3 cực trị nên  Do đó ta loại được đáp án B, C, D.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = 2 sin 2 x − 5 ​ x .Mệnh đề nào dưới đây ĐÚNG?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG