Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong trong hình bên dưới là của đồ thị hàm số

Đường cong trong hình bên dưới là của đồ thị hàm số

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồ thị có dạng của hàm số bậc ba, nhánh cuối đi lên nên có a > 0 Do đó chọn đáp án B.

Đồ thị có dạng của hàm số bậc ba, nhánh cuối đi lên nên có 

Do đó chọn đáp án B.
 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có đạo hàm trên và , biết . Khẳng định nào sau đây có thể xảy ra?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG