Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong sau đây là đồ thị hàm số nào?

 

Đường cong sau đây là đồ thị hàm số nào?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Đồ thị hình vẽ là đồ thị hàm số bậc ba có hệ số a > 0 ,đồ thị hàm số đi qua điểm ( 0 ; 2 ) nên chỉ có hàm số y = x 3 − 3 x + 2 thỏa mãn điều kiện trên.

Chọn B

Đồ thị hình vẽ là đồ thị hàm số bậc ba có hệ số , đồ thị hàm số đi qua điểm  nên chỉ có hàm số  thỏa mãn điều kiện trên.

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có đạo hàm trên và , biết . Khẳng định nào sau đây có thể xảy ra?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG