Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong sau là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số đã cho dưới đây?

Đường cong sau là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số đã cho dưới đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Từ đồ thị ta thấy, tiệm cận ngang là đường thẳng y = 1 nên loại đáp án C và A Đồ thị đi qua điểm A ( 1 ; 0 ) nên chọn đáp án D

Chọn D

Từ đồ thị ta thấy, tiệm cận ngang là đường thẳng  nên loại đáp án C và A

Đồ thị đi qua điểm  nên chọn đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Điều kiện cần và đủ để hàm số có một điểm cực trị ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG