Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong như hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

Đường cong như hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây? 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. y = x 4 + x 2 − 2

ĐÁP ÁN A.

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình A x 5 ​ − P x − 5 ​ P x + 3 ​ ​ = 720 ( 1 )

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG