Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong ở hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dướiđây?

Đường cong ở hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nhìn hình dạng đồ thị suy ra hàm số có dạng y = a x 3 + b x 2 + c x + d ( a < 0 ) Đồ thị đã cho có điểm cực tiểu là ( 0 ; 0 ) và điểm cực đại là ( 2 ; 4 ) + Xét câu A: y = − x 3 + 3 x 2 y ′ = − 3 x 2 + 6 x y ′ = 0 ⇔ [ x = 0 x = 2 ​ y ( 0 ) = 0 ; y ( 2 ) = 4 ⇒ Chọn A

Nhìn hình dạng đồ thị suy ra hàm số có dạng 

Đồ thị đã cho có điểm cực tiểu là  và điểm cực đại là 

+ Xét câu A: 

  Chọn A

 

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Tồn tại bao nhiêu số nguyên m để phương trình 6 f ( x 2 − 4 x ) = m có 3 nghiệm dương phân biệt?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG