Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong hình sau là đồ thị của một trong bốn hàm số được cho dưới đây, hỏi đó là hàm số nào?

Đường cong hình sau là đồ thị của một trong bốn hàm số được cho dưới đây, hỏi đó là hàm số nào?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta thấy đồ thị như hình vẽ là đồ thị của hàm số bậc ba y = a x 3 + b x 2 + c x + d nên loại C,D. Dựa vào đồ thị ta có x → + ∞ lim ​ y = + ∞ nên a > 0 suy ra loại A.

Chọn B

Ta thấy đồ thị như hình vẽ là đồ thị của hàm số bậc ba  nên loại C,D.

Dựa vào đồ thị ta có  nên  suy ra loại A.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị cắt trục tại ba điểm có hoành độ như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG