Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong hình sau là đồ thị của một trong bốn hàm số được cho dưới đây, hỏi đó là hàm số nào?

Đường cong hình sau là đồ thị của một trong bốn hàm số được cho dưới đây, hỏi đó là hàm số nào?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta thấy đồ thị như hình vẽ là đồ thị của hàm số bậc ba y = a x 3 + b x 2 + c x + d nên loại C, D. Dựa vào đồ thị ta có x → + ∞ lim ​ y = + ∞ nên a > 0 suy ra loại A. Vậy ta chọn đáp án B

Chọn B

Ta thấy đồ thị như hình vẽ là đồ thị của hàm số bậc ba nên loại C, D. Dựa vào đồ thị ta có  nên  suy ra loại A.

Vậy ta chọn đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG