Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong ở hình dưới đây là đồ thị của hàm số y = b x + c x + a ​ , ( a , b , c ∈ Z ) . Khi đó giá trị biểu thức T = a − 3 b − 2 c bằng

Đường cong ở hình dưới đây là đồ thị của hàm số . Khi đó giá trị biểu thức  bằng

  1. 3

  2. 2

  3. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = 1 ⇒ b 1 ​ = 1 ⇔ b = 1 Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = 1 ⇒ − b c ​ = 1 ⇔ b = − c ⇒ c = − 1 Đồ thị hàm số đi qua điểm ( 0 ; 2 ) ⇒ 2 = 1.0 + ( − 1 ) 0 + a ​ ⇔ a = − 2 Vậy T = a − 3 b − 2 c = ( − 2 ) − 3.1 − 2. ( − 1 ) = − 3

Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang 

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 

Đồ thị hàm số đi qua điểm 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: 4 x − 1 ​ + 4 x 2 − 1 ​ = 1

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG