Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Quan sát đồ thị hàm số ta thấy nét cuối của hàm số đi xuống nên a < 0⇒ loại đáp án B Ta thấy đồ thị hàm số cắt trục tung tại 1 điểm có tung độ lớn hơn 0 nên loại đáp án A Xét đáp án C ta có : y ′ = − 3 x 2 − 1 = 0 ⇔ 3 x 2 = − 1 ⇒ ptvn ⇒ Hàm số không có cự trị Mà quan sát đồ thị có hai điểm cực trị ⇒ loại C

Quan sát đồ thị hàm số ta thấy nét cuối của hàm số đi xuống nên a < 0 ⇒ loại đáp án B

Ta thấy đồ thị hàm số cắt trục tung tại 1 điểm có tung độ lớn hơn 0 nên loại đáp án A

Xét đáp án C ta có : 

  ptvn 

⇒ Hàm số không có cự trị

Mà quan sát đồ thị có hai điểm cực trị ⇒ loại C
 

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = c x + d a x + b ​ ( c  = 0 , x  = − c d ​ ) có đồ thị (C). Gọi △ là phương trình tiếp tuyến tại M ∈ (C) và I là giao điểm 2 đường tiệm cận Ta luôn có :Diện tích tam giác IAB không ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG